SÅ HÄR FUNGERAR ABONNEMANGET

 • Välj det abonnemang som passar dig och köp det här Abonnemang (osterskarsvattensportcenter.se)
 • Abonnemanget gäller från 1:a januari till sista december
 • När fakturan är betald får du två mail. Ett för en digital nyckel till centret och ett för tillgång till bokningssidan.
 • Innan du börjar använda utrustningen bokar du in en genomgång av materialhantering. Efter den är du klar att börja vattensporta.
 • Passen bokas in i 2-timmarsperioder och du kan bara ha ett pass i taget inbokat. Är du fortfarande sugen att paddla eller Wingfoila efter ditt pass går du in och kollar om det finns lediga tider kvar. Om det gör det kan du boka in ett pass till.
 • Bokat pass som inte nyttjas eller avbokas minst 30min innan passets början medför en avgift på 500:-. Sker detta vid 2 eller fler tillfällen sägs abonnemanget upp utan återbetalning.
 • Vid passets utgång skall utrustningen finnas tillgänglig på centret. Försening som innebär att annan medlem inte har tillgång till sin bokning medför en avgift på 500:-. Sker detta vid 2 eller fler tillfällen sägs abonnemanget upp utan återbetalning. 
 • Försening orsakad av olycka eller haveri på utrustning medför ingen avgift.
 • Nyttjande av utrustning som du inte har bokat medför avstängning utan återbetalning.
 • Abonnemanget är personligt och utrustningen får inte användas av personer utan abonnemang med undantag för Kompishyra
 • Du bär personligen ansvaret för utrustningen när du använder den. Skulle du skada utrustningen står du för reparationskostnaden och värdeminskning eller ersättning av ny utrustning. Stäm av med ditt försäkringsbolag att du har en försäkring som täcker den typen av händelser.
 • Om materialet skadas under ditt pass, märk upp den så att ingen annan använder den och kontakta oss omgående så att vi kan ta bort den från systemet och åtgärda felet.
 • Vid eventuell reklamation utgår 700:-/utnyttjat pass och 900:-/h för introduktion och instruktioner.
 • Här köper du Abonnemanget